• മലയാളം
  • English
  • ബന്ധപ്പെടുക

ആനുകാലിക വാർത്തകൾ

ജില്ലാതല ചിത്രരചനാ മത്സരവും കാർഷിക നാടൻ കായിക മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചു.



കണ്ണൂർ ജില്ലാ ക്ഷീര കർഷക സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ജില്ലാതല ചിത്രരചനാ മത്സരവും കാർഷിക നാടൻ കായിക മത്സരങ്ങൾ ഏച്ചൂർ ഈസ്റ്റ് എൽ.പി.സ്കൂളിൽ പ്രശസ്ത സിനിമാ സംവിധായകൻ ശ്രീ: ടി.ദീപേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുണ്ടേരി ക്ഷീര സഹകരണ സംഘം വൈ. പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ'കട്ടേരി പ്രകാശൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിന് തലശ്ശേരി ക്ഷീര വികസന ഓഫീസർ ശ്രീ: വി.കെ. നിഷാദ് സ്വാഗതവും ശ്രീ: കെ പ്രകശൻ ശ്രീ: പി.സി.അശോകൻ ശ്രീ: ആർ .പി.അശോകൻ ശ്രീ: വി.കെ.അനീഷ് എന്നിവർ ആശംസ അർപ്പിച്ചു സംസാരിച്ചു. ശ്രീ.എം. ഫൽഗുനൻ മുണ്ടേരി ക്ഷീരസഹകരണ സംഘം സിക്രട്ടറി നന്ദി അർപ്പിച്ചു സംസാരിച്ചു. സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ക്ഷീരകർഷക സംഗമ വിളoബര ഘോഷയാത്ര 4/12/2017 തിങ്കൾ വൈക: 4 മണിക്ക് എടക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ: എം.സി.മോഹനൻ കുടുക്കി മെട്ട ടൗണിൽ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് നിർവഹിക്കുന്നതാണ്